91/2010 Sb.Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Částka: 034 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. dubna 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. března 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 320/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU