88/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. března 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. března 2010 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
88

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky
k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

Čl. I

        Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 329/2002 Sb., zní:


„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.


Poř. č.

Název položky

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU