68/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Částka: 025 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. března 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. února 2010 Nabývá účinnosti: 1. května 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU