67/2010 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 024 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 16. března 2010 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 26. února 2010 Nabývá účinnosti: 22. února 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
67

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 26. února 2010
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 2. 2010 do 22. 2. 2010 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

  1.
Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 15. 12. 2009, uzavřený mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých výrobců.
  2.
Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 30. 12. 2009, uzavřený mezi
Odborovým svazem pracovníků obchodu
a
Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
  3.
Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 27. 1. 2010, uzavřený mezi
. . .

Zavřít
MENU