63/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. března 2010 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 25. února 2010 Nabývá účinnosti: 5. března 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 155/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
63

VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace
pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 73a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 274/2008 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva, se mění takto:

        1.  V § 6 odstavec  2 zní:

        „(2)  Osvědčením o odborné kvalifikaci se pro účely prokázání odborné kvalifikace žadatele o koncesi nebo odpovědného zástupce rozumí pro koncesovanou živnost

a)   ostraha majetku a osob osvědčení pro dílčí kvalifikaci strážný,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU