54/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. února 2010 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 11. února 2010 Nabývá účinnosti: 25. února 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
54

VYHLÁŠKA
ze dne 11. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků,
vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních
ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků
(o podrobnostech nakládání s autovraky)        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 37 odst. 9 a § 37b odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

        Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU