52/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb.

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. února 2010 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 11. února 2010 Nabývá účinnosti: 1. března 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 452/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
52

VYHLÁŠKA
ze dne 11. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace
na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení,
ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb.        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 větě první se zrušují slova „změně trasy plynovodu nebo“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU