50/2010 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka: 019 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. února 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. února 2010 Nabývá účinnosti: 1. července 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
50
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. února 2010
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

        Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky

        (1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

a)   v Jihočeském kraji

1.   Zemědělská usedlost čp. 3 v Krníně,

2.   Zámek Vimperk,

3.   Zemský hřebčinec v Písku;

b)   v Jihomoravském kraji

1.   Hotel Avion v Brně,

2.   Klášter cisterciaček Porta coeli v Předklášteří,

3.   Archeologické naleziště Dolní Věstonice – Pavlov,

4.   Větrný mlýn v Kuželově;

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
§ 2  
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1  
Příloha č. 2  
Zavřít
MENU