39/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Částka: 014 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. února 2010 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 29. ledna 2010 Nabývá účinnosti: 15. března 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
39

VYHLÁŠKA
ze dne 29. ledna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 34 odst. 1 a § 38a odst. 3 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámek pod čarou č. 2 a 2a) zní:


㤠1

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2a) upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen „kontrola“) a stanoví vzor paměťové kontrolní karty.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU