30/2010 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 9/2009. č. 10/2009)

Částka: 009 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 3. února 2010 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 25. ledna 2010 Nabývá účinnosti: 1. února 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
30

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu

ze dne 25. ledna 2010
o vydání cenových rozhodnutí


        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenová rozhodnutí č. 9/2009 ze dne 21. prosince 2009, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb, a č. 10/2009 ze dne 23. prosince 2009, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o cenách plynů.
. . .

Zavřít
MENU