22/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. ledna 2010 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 19. ledna 2010 Nabývá účinnosti: 26. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

22

VYHLÁŠKA

ze dne 19. ledna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.:

Čl. I

§ 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., se za slova § 24 odst. 1 a 3, vkládají slova § 24a odst. 2 písm. a), § 24a odst. 3 písm. a),.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Vondruška v. r.

MENU