22/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. ledna 2010 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 19. ledna 2010 Nabývá účinnosti: 26. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
22

VYHLÁŠKA
ze dne 19. ledna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.:

Čl. I

        V § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., se za slova „§ 24 odst. 1 a 3,“ vkládají slova „§ 24a odst. 2 písm. a), § 24a odst. 3 písm. a),“.


Čl. II

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Vondruška v. r.

MENU