42/2010 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 113/2010 Sb.

Částka: 042 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 22. dubna 2010 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 22. dubna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
v nařízení vlády č. 113/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb.,
o technických požadavcích na námořní zařízení        V bodě 5 mají místo slov „V příloze č. 2“ správně být slova „V příloze č. 4“.
Zavřít
MENU