62/2010 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Částka: 029 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. července 2010 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: Nabývá účinnosti: 29. července 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


62

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů vydal konsolidovaný text Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)1) z r. 1970 ve znění změn a dodatků vypracovaných Pracovní skupinou pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 19802), 19903), 19934), 20035) a 20056).

Anglické znění konsolidovaného textu Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), přijatá v Ženevě dne 1. července 1970 vstoupila v platnost dne 5. ledna 1976 a byla vyhlášena pod č. 108/1976 Sb.

2

Dodatek č. 1, přijatý v r. 1980, vstoupil v platnost dne 3. srpna 1983 a byl vyhlášen pod č. 82/1984 Sb.

3

Dodatek č. 2, přijatý v r. 1990, vstoupil v platnost dne 24. dubna 1992 a byl vyhlášen pod č. 80/1994 Sb.

4

Dodatek č. 3, přijatý v r. 1993, vstoupil v platnost dne 28. února 1995.

5

Dodatek č. 4, přijatý v r. 2003, vstoupil v platnost dne 27. února 2004.

6

Dodatek č. 5, přijatý v r. 2005, vstoupil v platnost dne 16. června 2006.

EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE WORK OF CREWS OF VEHICLES ENGAGED IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT (AETR)

Příloha PDF (6553 kB)

PŘEKLAD

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (aetr)

Příloha PDF (7002 kB)
Zavřít
MENU