58/2010 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Částka: 027 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. července 2010 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 20. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 12. května 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
58

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. listopadu 2007 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

        Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odst. 1 dne 12. května 2010 a její ustanovení se provádějí v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.

        Dnem, kterým se začala provádět tato smlouva, přestala být platná a přestala se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou ustanovení Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané v Praze dne 2. listopadu 1981 a vyhlášené pod č. 99/1983 Sb.

        Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

AGREEMENT
BETWEEN
THE CZECH REPUBLIC
AND
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FOT THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THEN PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

Příloha PDF (1307 kB)
PŘEKLAD

SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
BOSNOU A HERCEGOVINOU
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU
V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKUČESKA REPUBLIKA A BOSNA A HERCEGOVINA,

přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,

. . .

Zavřít
MENU