4/2010 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 83/2009 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Částka: 002 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 21. ledna 2010 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 38/2011 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
4

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 83/2009 Sb.m.s. o skutečnostech k provádění
Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 23. listopadu 2009 a 28. prosince 2009 byl podle článku 9 odst. 1 Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže1) počínaje dnem 1. ledna 2010 zvýšen původně stanovený počet občanů, kteří budou moci využít Dohodu v kalendářním roce 2010, na 1 200 občanů z každého státu.

_______________________________
1)
Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23.  listopadu 2006 v Ottawě, byla vyhlášena pod č. 74/2007 Sb.m.s.; skutečnosti k provádění Dohody byly oznámeny pod č.
. . .

Zavřít
MENU