486/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 153 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2009 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 22. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
486

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2009,
kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb.,
o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 3 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a podle § 1a odst. 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení
správních obvodů obcí s pověřeným obecním

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU