462/2009 Sb.Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

Částka: 147 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2009 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 16. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 377/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
462

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2009,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

        Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

       a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
       b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné
§ 2

        Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
§ 2 - Stravné
§ 3  
§ 4 - Průměrná cena pohonných hmot
§ 5  
§ 6  
Zavřít
MENU