459/2009 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 2009 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 14. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 350/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
459

VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2009
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010


        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2010 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

        Vyhláška č. 417/2008 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Ministr:
Ing. Janota v. r.Příloha k vyhlášce č. 459/2009 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2010


Země

Měnový kód

Měna

Základní sazby
stravného

Afghánistán

EUR

euro

35

Albánie

EUR

euro

35

Alžírsko

EUR

euro

35

Andorra

EUR

euro

40

Angola

USD

americký dolar

60

Argentina

EUR

euro

35

Arménie

EUR

euro

35

Austrálie a Oceánie - ostrovní státy1)

USD

americký dolar

50

Ázerbájdžán

EUR

euro

35

Bahamy

USD

americký dolar

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU