458/2009 Sb.Vyhláška,kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 2009 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 11. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
458

VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2009,
kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení
a způsob úhrady        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:

§ 1

        Denní sazba nákladů výkonu trestu domácího vězení činí 50 Kč za každý kalendářní den, ve kterém odsouzený alespoň zčásti vykonával trest domácího vězení.


§ 2

        (1)  Soud po výkonu trestu domácího vězení po právní moci rozhodnutí, kterým byla stanovena povinnost k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení, vyzve odsouzeného, aby soudem vyměřenou částku uhradil na účet soudu ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení s upozorněním, že nebude-li ve stanovené době zaplacena, bude vymáhána podle jiných právních předpisů.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU