456/2009 Sb.Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vězení

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 2009 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 11. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
456

VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2009
o kontrole výkonu trestu domácího vězení


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 334h zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:

§ 1

        Kontrola výkonu trestu domácího vězení spočívá zejména

       a) v provádění namátkových kontrol úředníkem Probační a mediační služby (dále jen „probační úředník“) v místě výkonu trestu domácího vězení,
       b) v užití elektronického kontrolního systému,
       c) ve vedení dokumentace o všech úkonech spojených s kontrolou,
       d) ve vyhodnocování plnění soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4 trestního zákoníku směřujících k tomu, aby odsouzený vedl řádný život,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU