452/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb.

Částka: 145 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. prosince 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
452

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. listopadu 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci
ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb.        Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 písm. c) se slova „který je poživatelem částečného invalidního důchodu,“ nahrazují slovy „který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU