438/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

Částka: 139 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. prosince 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 11. prosince 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
438

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. listopadu 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb.,
o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů
zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU