419/2009 Sb.Zákon o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 135 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
419

ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009
o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZMĚNA NÁZVU MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ
A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ


§ 1

        Název „Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně“ se mění a zní „Mendelova univerzita v Brně“.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o vysokých školách


§ 2

        V příloze č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 552/2005 Sb., se slova „Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně“ nahrazují slovy „Mendelova univerzita v Brně“ a na konci se doplňují slova „Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA NÁZVU MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vysokých školách
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 3  
Zavřít
MENU