415/2009 Sb.Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení

Částka: 134 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 209/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU