415/2009 Sb.Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení

Částka: 134 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 209/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
415

VYHLÁŠKA
ze dne 19. listopadu 2009
o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení
produktů ke krmení        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 17 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 214/2007 Sb.:

§ 1

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2)

       a) požadavky na odběr vzorků a
       b) způsob zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení.

        (2)  Touto vyhláškou nejsou dotčeny postupy odběru vzorků ani rozsah četnosti odběru vzorků stanovené jiným právním předpisem3).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Přechodné ustanovení
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha - Postup odebírání a zpracovávání vzorků určených pro úřední kontrolu rezidui pesticidů v produktech ke krmení
Zavřít
MENU