402/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 130 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. listopadu 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. října 2009 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
402

ZÁKON
ze dne 8. října 2009,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny

        V § 103 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se číslo „30“ nahrazuje číslem „5“.


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

MENU