398/2009 Sb.Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Částka: 129 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. listopadu 2009 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 5. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU