364/2009 Sb.Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)

Částka: 116 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. října 2009 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 15. října 2009 Nabývá účinnosti: 20. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 553/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs121/2009 Sb.

364

VYHLÁŠKA
ze dne 15. října 2009
o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
(vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. i) a v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb.:

§ 1

        Seznam obecních úřadů, úřadů městských částí územně členěných statutárních měst, úřadů městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy, které jsou kontaktními místy veřejné správy, je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha č. 1 - Seznam obecních úřadů, úřadů městských částí územně členěných statutárních měst, úřadů městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy, které jsou kontaktními místy veřejné správy
Příloha č. 2 - Seznam zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
Zavřít
MENU