362/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. října 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. října 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU