352/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

Částka: 110 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. října 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 29. září 2009 Nabývá účinnosti: 15. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 58/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
352

VYHLÁŠKA
ze dne 29. září 2009,
kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb.,
kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

        Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 2 se slova „v příloze č. 5“ nahrazují slovy „v příloze č. 4“.

        2.  Příloha č. 5 k vyhlášce zní:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb.

Doporučené denní dávky (DDD) vitaminů a minerálních látek

Vitamin nebo minerální látka

jednotka

Doporučená
denní dávka

Vitamin A

mikrog

800

Thiamin (vitamin B1)

mg

1,1

Riboflavin (vitamin B2)

mg

1,4

Vitamin B6

mg

1,4

Vitamin B12

mikrog

2,5

Kyselina pantothenová

mg

6

Vitamín C

mg

80

Vitamín D

mikrog

5

Vitamín E

mg

12

Vitamin K

mikrog

75

Biotin

mikrog

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU