348/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 109 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. října 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. září 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
348

ZÁKON
ze dne 11. září 2009,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Čl. I

        Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 7 odstavec  1 zní:

        „(1)  Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.“.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU