328/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

Částka: 101 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. září 2009 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 8. září 2009 Nabývá účinnosti: 1. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 307/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
328

VYHLÁŠKA
ze dne 8. září 2009,
kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb.,
o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.        Ministerstvo financí stanoví podle § 32 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 5 odst. 5, § 6 odst. 2, § 7 odst. 9 a § 11 odst. 6 zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU