322/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.

Částka: 100 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. září 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 21. září 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
322

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. srpna 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 59/2004 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Zavřít
MENU