282/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 088 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2009 Nabývá účinnosti: 31. srpna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
282

ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 266/2006 Sb.


Čl. I

        Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 91 se číslo „2010“ nahrazuje číslem „2013“ a číslo „2020“ se nahrazuje číslem „2023“.

        2.  V § 92 odst. 1, 2 a 3 se číslo „2009“ nahrazuje číslem „2012“ a číslo „2010“ se nahrazuje číslem „2013“.

        3.  V § 94 odst. 1 se číslo „2009“ nahrazuje číslem „2012“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 266/2006 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 267/2006 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 264/2006 Sb.
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 218/2007 Sb.
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 261/2007 Sb.
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU