270/2009 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008

Částka: 081 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 26. srpna 2009 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 14. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 26. srpna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
270

SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 14. srpna 2009
o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008


        Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje, že vláda České republiky schválila dne 20. července 2009 na svém jednání materiál „Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008“ usnesením vlády č. 929/2009.

        Politiku územního rozvoje České republiky 2008 pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády č. 561 ze dne 17. května 2006, kterým byla schválena Politika územního rozvoje České republiky 2006 (resortní koncepce).

        Politika územního rozvoje České republiky 2008 je nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně i jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů České republiky v rámci územního rozvoje Evropské unie.

. . .

Zavřít
MENU