269/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Částka: 081 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. srpna 2009 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 12. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 26. srpna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU