230/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 070 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. července 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
230

ZÁKON
ze dne 17. června 2009,
kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu


Čl. I

        Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3.  března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/6/ES , 2003/71/ES , 2004/109/ES a 2005/1/ES .
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. X  
Čl. XI - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. XII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVII  
Zavřít
MENU