230/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 070 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. července 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU