225/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Částka: 067 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. července 2009 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 10. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
225

VYHLÁŠKA
ze dne 10. července 2009,
kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I
Změna vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy

        Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu zní:


㤠1
Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU