201/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 058 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. června 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 341/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
201

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb. a nařízení vlády č. 133/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 8 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

        2.  V § 4 odst. 10 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

        3.  V § 5 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU