195/2009 Sb.Ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny

Částka: 058 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 29. června 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. května 2009 Nabývá účinnosti: 29. června 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 318/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 10. září 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
195

ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 28. května 2009
o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny        Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. 1

        Volební období Poslanecké sněmovny zvolené v roce 2006 skončí v roce 2009 dnem voleb do Poslanecké sněmovny, které se budou konat do 15. října 2009.


Čl. 2

        (1)  V zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb. a zákona č. 261/2008 Sb., se pro tento případ zkracují lhůty podle § 1 odst. 3, § 14c písm. c), d) a f), § 14e odst. 3, § 14g odst. 1, § 31 odst. 3, § 32 odst. 4 a § 33 odst. 1 věty prvé o jednu třetinu. Lhůta podle § 33 odst. 7 se zkracuje o 7 dnů. Lhůty podle § 31 odst. 4 a § 33 odst. 6 se zkracují o 15 dnů. Lhůty podle § 33 odst. 1 věty druhé a § 33 odst. 2 a 3 se zkracují o 20 dnů. V § 16 odst. 4 se pro tento případ číslo „16“ nahrazuje číslem „13“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. 1  
Čl. 2  
Čl. 3  
Zavřít
MENU