190/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. června 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. května 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU