176/2009 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Částka: 053 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. června 2009 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 5. června 2009 Nabývá účinnosti: 21. srpna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
176

VYHLÁŠKA
ze dne 5. června 2009,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Náležitosti žádosti o akreditaci
vzdělávacího programu

        Žádost o akreditaci vzdělávacího programu podle § 108 odst. 3 zákona (dále jen „rekvalifikační program“) obsahuje:

       a) doklad o oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb, budou-li vzdělávací služby poskytovány jako živnost, nebo jiný doklad, z něhož vyplývá, že předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu
§ 2 - Organizace vzdělávání podle rekvalifikačního programu
§ 3 - Způsob ukončení vzdělávání
§ 4 - Závěrečná zkouška
§ 5 - Náležitosti osvědčení o rekvalifikaci
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU