174/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. června 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU