156/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. června 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. května 2009 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 229/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
156

ZÁKON
ze dne 7. května 2009,
kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi
využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky
a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 se doplňuje odstavec  5, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU