152/2009 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2009)

Částka: 045 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. května 2009 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 20. května 2009 Nabývá účinnosti: 1. června 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
152

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu

ze dne 20. května 2009
o vydání cenového rozhodnutí

        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2009 ze dne 11. května 2009, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2008 ze dne 20. listopadu 2008, o cenách plynů.
        Podle § 17 odst. 10 písm. b) energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku ze dne 14. května 2009, v částce 5. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. června 2009.
. . .

Zavřít
MENU