141/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. května 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 1. června 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU