133/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 040 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. května 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. května 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 201/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU