130/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

Částka: 039 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. května 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 4. května 2009 Nabývá účinnosti: 1. června 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 341/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
130

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. května 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.        Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
Čl. I

        Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., se mění takto:

        1.  Příloha č. 1 zní:


"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

6 550

7 110

7 710

8 350

9 060

9 830

10 660

11 570

12 550

13 620

14 780

16 020

17 370

18 850

20 470

22 200

2

do 2 let

6 790

7 370

8 000

8 670

9 400

10 200

11 060

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU