108/2009 Sb.Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
108

ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu
a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ


JEDNORÁZOVÁ PENĚŽNÍ ČÁSTKA
NAHRAZUJÍCÍ PŘÍPLATEK K DŮCHODU
A ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU


§ 1

        Nárok na jednorázovou peněžní částku nahrazující příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., a příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007 Sb., (dále jen „jednorázová peněžní částka“) má fyzická osoba, která nemá nárok na příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu jen proto, že

       a) nepobírá starobní nebo jiný důchod z českého důchodového pojištění, je-li podmínkou nároku na příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu pobírání starobního nebo jiného důchodu z českého důchodového pojištění1), pokud tato osoba dosáhla věku 65 let a nárok na tento důchod jí ke dni, v němž dosáhla tohoto věku, nevznikl, nebo
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - JEDNORÁZOVÁ PENĚŽNÍ ČÁSTKA NAHRAZUJÍCÍ PŘÍPLATEK K DŮCHODU A ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
§ 5  
§ 6 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o sociálních službách
§ 7  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 8  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 9  
Zavřít
MENU