74/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Částka: 024 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. března 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. března 2009 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 341/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
74

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě        Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 8 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a  2“.

        2.  V § 4 odst. 10 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a  2“.

        3.  V § 5 se odstavec  2 včetně poznámek pod čarou č. 16 až 22 zrušuje.

Dosavadní odstavec  3 se označuje jako odstavec  2.

        4.  V § 5 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

        5.  V § 8 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU