15/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. ledna 2009 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 30. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
15

VYHLÁŠKA
ze dne 30. prosince 2008,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování):

Čl. I

        Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb. a vyhlášky č. 194/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V části „Jihočeský kraj“, písm. e) se za slovo „Deštná,“ vkládají slova „Horní Pěna,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU